Stypendia Pomostowe


Program stypendiów socjalnych adresowany do uzdolnionych maturzystów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek.

Dofinansowane działania:
Przedsięwzięcie polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów mogą maturzyści, którzy ukończy szkołę ponadgimnazjalną i:

  • zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na akademickiej uczelni publicznej w Polsce,
  • pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców,
  • pochodzą z niezamożnych rodzin,
  • osiągają dobre wyniki w nauce,
a ponadto spełniają jeden z czterech warunków:

• pochodzą z rodzin byłego pracownika PGR;
• są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;
• pochodzą z rodzin wielodzietnych lub zastępczych lub państwowych domów dziecka;
• mają rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Stypendyści którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. Mogą również ubiegać się o udział w stażach i praktykach, które odbywają się także za granicą oraz o otrzymanie stypendiów językowych (poza studentami filologii angielskiej).

Formalności aplikacyjne
Kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony we wskazanym w regulaminie miejscu.

Więcej informacji

#wyrównywanie #praktyki #stypendia #studenci #młodzież