Meet and Code


Granty dla organizacji pozarządowych na wydarzenia online dotyczące kodowania, realizowane dla dzieci i młodzieży.

Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat technologii oraz programowania. Zorganizowane wydarzenia pokażą młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. Uczestnicy wydarzeń poznają działanie technologii oraz wpływ IT na ich codzienne życie, a odkrywanie szerokiego wachlarza rozwiązań technologicznych, tematów związanych z cyfryzacją oraz kreatywnego kodowania ma motywować i zachęcać do rozwijania kompetencji cyfrowych.

Wydarzenie mogą mieć formę hakatonu, warsztatu programistycznego, wykładu, wydarzenia filmowego, zawodów, nocy kodowania, kursu robotyki itp.

Wszystkie planowane wydarzenia mają mieć formę online, a udział w nich musi być bezpłatny. Wydarzenia nie mogą być krótsze niż 90 minut, ale czas ten może być podzielony na krótsze sesje. Minimalna liczba uczestników: 10 osób. Wydarzenia muszą mieć formę zakładającą interakcję, może to być webinarium, warsztaty online lub kurs online z sesjami pytań i odpowiedzi na żywo

Na co można przeznaczyć dofinansowanie
Grant można wykorzystać tylko na organizację wydarzenia, a koszty mogą obejmować:
– trenera;
– licencje na narzędzia online;
– materiały naukowe dla uczestników, wliczając w to koszty wysyłki;
– wydatki związane z komunikacją wydarzenia: ulotki, plakaty, marketing online itp.;
– zewnętrzne wsparcie profesjonalistów do spraw technicznych i organizacyjnych;
– wynajem przestrzeni, jeżeli ze względów technicznych jest niezbędna do przeprowadzenia wydarzenia;

Jedna organizacja może przesłać kilka różnych pomysłów i aplikować o kilka różnych grantów. Warunkiem jest odrębna tematyka zgłaszanych projektów.

Kwota dofinansowania jednego grantu
Zazwyczaj jest to kwota 400 euro, ale organizator przewiduje też w pojedynczych przypadkach możliwość zwiększenie lub zmniejszenia dotacji.

Grupa docelowa
Uczestnikami wydarzeń mogą być dzieci i młodzież w wieku od 8 do 24 lat, które zostaną wprowadzone w świat technologii i programowania.

Kto i jak może aplikować
Wydarzenia mogą być zaplanowane i zrealizowane przez różnego rodzaju grupy społeczne, np. działające przy szkołach, ekspertów i przedsiębiorstwa z branży IT lub kluby informatyczne. Jednakże, aby uzyskać dofinansowanie, organizatorem wydarzenia musi być organizacja pozarządowa non profit zarejestrowana w KRS, np. stowarzyszenie sympatyków szkoły lub rodziców i nauczycieli. Organizacje muszą się najpierw zarejestrować, a ich profil non profit zostanie zweryfikowany. Zgłoszeń dokonuje się poprzez formularz rejestracyjny.

Termin realizacji wydarzeń: między 1 września a 31 października 2020 r.

Dodatkowe granty konkursowe w edycji 2020
Wszystkie organizacje, które otrzymają grant, mogą przystąpić do udziału w dodatkowych konkursie na najlepsze projekty, w ramach 5 kategorii:
1. Girls do IT! (Dziewczyny kodują!);
2. Diversity (Różnorodność);
3. Code for the Planet (Koduj dla planety);
4. Community (Społeczność);
5. Code for Europe (Koduj dla Europy).

Organizator (jury) wybierze trzech finalistów w każdej kategorii, a spośród nich po jednym zwycięzcy. Wszyscy, finaliści i zwycięzcy, otrzymają zaproszenie na galę zamykającą konkurs, która odbędzie się wirtualnie lub w wyznaczonej wcześniej lokalizacji. W przypadku gali organizowanej fizycznie, zostaną pokryte wszystkie koszty podróży, zakwaterowania, wliczając w to dietę na posiłek (dla maksymalnie dwóch osób z organizacji). Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają dodatkowo nagrodę w wysokości 2000 euro.

Więcej informacji

#meetandcode #codeforeurope #girlsdoIT #codeforplanet #diversity #dziewczynykodują #kodujdlaplanety #kodujdlaEuropy #Społeczność #programowanie #młodzież #techsoup