Organizacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Warszawa, Polska

Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918

tel.: 22 34 74 100
email: informacja@men.gov.pl
www: http://www.men.gov.pl

    Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:
- wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym;
- programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania;
- egzaminami zewnętrznymi;
- pomocą stypendialną dla uczniów;
- zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami;
- polityką państwa dla młodzieży.