News -

W zaszczytnym gronie

Polscy badacze znaleźli się na liście 291 młodych naukowców, którzy uzyskali wsparcie finansowe Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)


W dziedzinie fizyki i inżynierii granty otrzymali dr Marek Cygan z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Piotr Nowak z Polskiej Akademii Nauk. W pozostałych dziedzinach – nauk przyrodniczych oraz społecznych – na listach nagrodzonych polskich przedstawicieli zabrakło.

W sumie na granty Europejska Rada ds. Badań Naukowych przeznaczy 429 mln euro, nie więcej niż 1,5 mln euro na projekt. Wsparcie ma pomóc w organizacji zespołów naukowych i przeprowadzeniu badań, których efekty mogą okazać się przełomowe. Wśród wyróżnionych najwięcej jest Brytyjczyków (48), Niemców (47) i Holendrów (32).

Granty przyznawane przez ERC to element realizacji programu Horyzont 2020.

Więcej informacji w komunikacie ERC.