Eurowolontariat -

Europejski Korpus Solidarności

Uśmiech podopiecznych – bezcenny. Wspólne chwile z wolontariuszami z innych krajów – bezcenne. Za całą resztę… nie musisz płacić. Europejski Korpus Solidarności finansuje Unia.


Forma pomocy może być bardzo różna od działań doraźnych po edukacyjne. Możesz np. pomóc odbudować szkołę zniszczoną wskutek trzęsienia ziemi, czyścić lasy zagożone pożarem, wspierać nowo przybyłych uchodźców lub pracować z osobami niepełnosprawnymi.

Program umożliwia udział w projektach trwających 2–12 miesięcy (indywidualne) lub od 2 tygodni do 2 miesięcy (grupowe). Wszystkie są międzynarodowe, ale możesz wziąć udział w projekcie… w Polsce. Program jest europejski z nazwy, ale swój projekt możesz realizować także w nieunijnych krajach, nawet takich jak Algieria, Azerbejdżan, Jordania. Tematyka: bardzo szeroka. EKS to także szansa na międzynarodowe doświadczenia dla osób z mniejszymi szansami.

Jak wygląda pierwszy krok? Zarejestruj się i utwórz swój profil na stronie internetowej Korpusu (poniżej) i… czekaj aż zgłosi się do ciebie organizacja z ofertą wolontariatu - twój profil zostanie udostępniony zarejestrowanym organizacjom. Nie musisz akceptować przedstawionej oferty – jeśli będzie ich więcej, wybierasz tę, która ci najbardziej odpowiada.

Wszyscy wolontariusze biorący udział w programie mają zapewnione: zwrot kosztów podróży do miejsca realizacji projektu i z powrotem, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne, a także kieszonkowe na pokrycie kosztów utrzymania. Rejestrować się mogą osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. Górna granica wieku wynosi 30 lat.

Więcej informacji w bazie grantów EurodeskPolska  i na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności