Weź udział -

Opublikowane przez: Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ

Miedzynarodowy projekt ekologiczno-edukacyjny

Nasz dom częścią świata


To możliwość spędzenia czasu w otoczeniu natury, w międzynarodowej grupie młodych osób i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży!

Kiedy? 1.07.2021 - 28.07.2021

Gdzie? Polska - Podlasie, okolice Michałowa

Szukamy 3 osób z Polski w wieku 18-30 lat.

Cele

Tematem przewodnim międzynarodowego projektu „Nasz dom częścią świata” jest ekologia i troska o środowisko. 

Główne cele to: zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczestników projektu i społeczności lokalnej (zwłaszcza dzieci na terenach wiejskich), zwiększenie świadomości własnej odpowiedzialności za środowisko i otoczenie, zwiększenie świadomości różnorodności, tolerancji, szacunku i wyrównywanie szans młodych ludzi z terenów wiejskich. 

Międzynarodowi wolontariusze staną się lokalnymi animatorami i edukatorami ekologii. Główną grupą docelową planowanych działań są dzieci i młodzież ze środowisk zmarginalizowanych w naszym regionie. Planujemy odwiedzić z zespołem wolontariuszy kilka wsi z naszego regionu i organizować tam różne akcje, takie jak: - zajęcia w czasie wolnym dla dzieci w formie warsztatów twórczych - warsztaty dla dzieci z zakresu ekologii i dbania o środowisko - zajęcia sprzątania lasu i przestrzeni publicznej - animacja społeczności lokalnej do dbania o swoje środowisko.

Kto może aplikować

Poszukujemy pozytywnych osób z Polski w wieku 18-30 lat, które są bardzo zainteresowane ekologią i podejściem zero/less-waste. Kogoś, kto nie będzie miał problemu ze spaniem na świeżym powietrzu, w namiocie, bez prądu, internetu, bieżącej wody, jedynie w otoczeniu przyrody 😊 Kogoś, kto ma otwarty umysł i jest gotowy na współpracę w międzynarodowej grupie. Osoby, która chce spróbować na sobie samowystarczalnego podejścia do gotowania, prania, sprzątania i życia generalnie. 

Warunki zakwaterowania i wyżywienia

W pierwszych dniach wszyscy wolontariusze będą mieszkać w namiotach otoczonych wyłącznie przyrodą, bez prądu i bieżącej wody. Potem zmienimy zakwaterowanie, ale tam również warunki będą podstawowe i proste, m.in. spanie na materacach we wspólnych pokojach. Koszty podróży zostaną zwrócone z budżetu projektu. Zapewnione zostanie jedzenie lub artykuły spożywcze potrzebne do przygotowywania posiłków. Każdy uczestnik otrzyma kieszonkowe w wysokości 4 EUR/dzień. Prosimy o przywiezienie własnego śpiwora.

Oferowane szkolenia

W czasie trwania projektu wszyscy wolontariusze wezmą udział w szkoleniu wprowadzającym, a polscy wolontariusze będą mieli niebywałą okazję do poćwiczenia w praktyce języka angielskiego i doświadczenia wymiany międzykulturowej. Najważniejsze będą jednak warsztaty z zero/less-waste oraz z ekologicznego stylu życia, z racji tego, że wolontariusze mają zostać edukatorami ekologii. Z tego również powodu planujemy cały czas trwania projektu żyć w duchu less-waste. Zorganizujemy również wolontariuszom warsztaty z prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, dzięki czemu w drugiej części projektu każdy uczestnik będzie wiedział, jak to robić.

Formalności aplikacyjne

Prosimy o wysłanie CV na adres: joanna.eks.anawoj@gmail.com do dnia 31.05.2021 r.

 

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Joanna EKS
e-mail: joanna.eks.anawoj@gmail.com

Oferta pochodzi ze strony: http://anawoj.org/wolne-miejsca/