Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Social Business Accelerator 2021


Liderze, zwiększ swój wpływ społeczny i skalę oddziaływania dzięki bezpłatnemu programowi mentoringowemu!
 

Program Social Business Accelerator opiera się na regularnych, indywidualnych spotkaniach pomiędzy członkami Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) i liderami organizacji społecznych, które działają na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych w obszarach takich jak: dzieci, edukacja, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych czy ochrona środowiska.

Celem programu jest zwiększenie kompetencji menadżerskich i biznesowych w organizacjach społecznych.

Spotkania odbywają się głównie w Warszawie lub wirtualnie.
 

Organizatorami programu są Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Private Equity i Fundacja Valores.
 

Kto może aplikować

Przedstawiciele organizacji, które oddziałują na polityki społeczne w konkretnym obszarze, pracują bezpośrednio z osobami wykluczonymi, mają stabilną sytuację finansową.

Dofinansowanie

Program jest bezpłatny, organizatorzy nie zwracają kosztów transportu.