Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Porozmawiajmy o kryzysie klimatycznym


Organizatorzy zapraszają do wirtualnej dyskusji o wpływie kryzysu klimatycznego na udział młodych ludzi w procesach demokratycznych.

Uczestnicy spotkania zastanowią się nad wpływem zmian klimatycznych na życie młodych ludzi, szczególnie w odniesieniu do prawa do zdrowego środowiska. Omówią i zbadają działania młodzieży podejmowane w odpowiedzi na kryzys klimatyczny.

Organizatorem spotkania jest Departament Młodzieży Rady Europy.

Kto może aplikować

Spotkanie jest skierowane przede wszystkim do:
- członków Rady ds. Młodzieży (Joint Council on Youth),
- aktywistów i członków ruchów młodzieżowych działających na rzecz klimatu i ochrony natury,
- liderów i pracowników młodzieżowych,
- europejskich i międzynarodowych organizacji zainteresowanych działaniem na rzecz ochrony klimatu,
- ekspertów i badaczy z dziedziny młodzieży i środowiska.

Dodatkowe informacje

https://rm.coe.int/call-4-pax-youth-and-climate-crisis-2021/1680a11fdf