Organizacje

Stowarzyszenie IMPAKT

Kielce, Polska

Zagórska 70/17, 25-346

tel.: +48791680031
email: impakt.kielce@gmail.com
www: https://impakt.edu.pl/

Stowarzyszenie zajmuje się implementacją projektów Erasmus Plus, rozwojem społeczności lokalnej i realizacją inicjatyw oddolnych. Tworzy warunki do rozwoju osobistego, wspiera aktywny styl życia, propaguje ekologię.