News -

Strategia UE na rzecz równości LGBTIQ

Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii strategię UE na rzecz równości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transseksualnych, interseksualnych i queer.


Pomimo działań podejmowanych w ostatnich latach przez UE na rzecz równego traktowania, dyskryminacja osób LGBTIQ wciąż się utrzymuje, a aż 43% osób nieheteronormatywnych czuje się dyskryminowanych.

Strategia na lata 2020-2025 opiera się na czterech filarach: zwalczaniu dyskryminacji; zapewnieniu bezpieczeństwa; budowaniu społeczeństw włączających; nawoływaniu do uznania równości osób LGBTIQ na całym świecie.

Strategia proponuje rozszerzenie wykazu przestępstw w UE, tak aby obejmował między innymi przestępstwa z nienawiści, w tym homofobiczną mowę nienawiści. Zakłada również, że polityka unijna będzie gwarantować osobom LGBTIQ równe szanse na rozwój i pełne uczestnictwo w społeczeństwie.

Więcej informacji

#lgbtiq    #ue    #równość