News -

Europejski Pakt na rzecz Klimatu

Nowa inicjatywa zaprasza obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy.


Europejski Pakt na rzecz Klimatu ma na celu informowanie, inspirowanie i wspieranie współpracy między osobami i organizacjami. W jego ramach mogą ze sobą współdziałać władze krajowe, regionalne i lokalne, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, organizacje zajmujące się badaniami naukowymi i innowacjami, grupy konsumentów i osoby prywatne. W debatach, konsultacjach publicznych czy pozostałych wydarzeniach może wziąć udział każdy zainteresowany.
Europejski Pakt na rzecz Klimatu jest częścią strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej informacji

#klimat    #przyroda    #ochrona