Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Kielce"


organizator

Regionalne Centrum Wolontariatu // Organizacje

Naszą działalność opieramy na trzech filarach1. Wolontariat (pośrednictwo pracy wolontariackiej, szkolenia, koordynacja programów wolontariackich)2. Przystanek Młodych – działania informacji młodych m.in. poprzez warsztaty rozwijające tale

organizator

Stowarzyszenie "Projekt Świętokrzyskie" // Organizacje

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego, promocja aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja działa na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów i

organizator

Fundacja "Efekt Motyla" // Organizacje

Fundacja pomaga dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich odnaleźć się w nowoczesnym świecie oraz stwarza im szanse na lepszą przyszłość. Organizacja finansuje zajęcia dodatkowe z języków oraz funduje stypendia najzdolniejszym uczniom.&nb

organizator

Stowarzyszenie IMPAKT // Organizacje

Stowarzyszenie zajmuje się implementacją projektów Erasmus Plus, rozwojem społeczności lokalnej i realizacją inicjatyw oddolnych. Tworzy warunki do rozwoju osobistego, wspiera aktywny styl życia, propaguje ekologię.

organizator

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej // Organizacje

Misją Fundacji jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Najważniejszymi celami statutowymi są: - merytoryczne wsparcie dla samorządu terytorialnego, - wspieranie rozwoju społeczeństwa o

organizator

Stowarzyszenie "Rozprawy o Europie" // Organizacje

Stowarzyszenie stanowi przestrzeń dla rozwoju forum dyskusyjnego na temat otaczającej rzeczywistości, korzeni Europy, procesów integracji oraz aktywności społecznej. Organizacja prowadzi debaty i dyskusje w tym klimacie. Jej ostatnim projektem

organizator

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój // Organizacje

Stowarzyszenie specjalizuje się w projektach z zakresu edukacji, rozwoju społeczności, działań kulturowych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Wśród zrealizowanych projektów SIRu, wiele d

organizator

Akademicka Fundacja Staropolska // Organizacje

Fundacja działa na rzecz rozwoju edukacji i nauki w staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Prowadzi także

organizator

PROHARMONIA, CENTRUM EDUKACJI // Organizacje

Pracujemy razem już ponad 10 lat. Są wśród nas przedstawiciele najróżniejszych profesji, a łączy nas chęć zespołowego działania i obywatelskiego zaangażowania. Pierwsze inicjatywy podejmowaliśmy jeszcze jako grupa nieformalna, a w 2005 roku zarej

organizator

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet // Organizacje

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet jest dynamiczną organizacją pozarządową, którą tworzy zespół młodych osób, które pełne entuzjazmu stale podejmują nowe wyzwania.Zakres działalności Stowarzyszenie Edukacja przez Internet to

organizator

Stowarzyszenie "PROREW" // Organizacje

Stowarzyszenie działa od 2017 roku na rzecz edukacji oraz pomocy osobom wykluczonym społecznie. Bierze udział w realizacji projektów związanych z profilaktyką oraz pomocą dla dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem. Stowarzys

organizator

Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte // Organizacje

Organizacja promuje tolerancje i równouprawnienie, przeciwstawia się rasizmowi oraz ksenofobii. Pomaga osobom, które zostały dotknięte niepełnosprawnością i defaworyzowanym. Działa na rzecz

organizator

Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich "ACTIVE" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji europejskiej poprzez poszukiwanie nowych metod organizacji, finansowania i realizacji projektów zrzeszających młodych ludzi z całej Europy oraz wspiera wszelkie inicjatywy promujące ideę tolerancji i jedno

organizator

Fundacja Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma // Organizacje

Celem Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz promowanie Rzeczypospolitej Polskiej w świecie. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski i innych państw, promowanie

Czas wysz: 0.01872 s.