Organizacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Artystycznych ,,Szczyty Kultury”

Duszniki-Zdrój,

Łężyce 49A, 57-340

tel.: +48 74 868 3266
email: szczytykultury@wp.pl