Konkursy

Konkurs na logo

Zaprojektuj logo, które uczci 50-rocznicę nawiązania polsko-malezyjskich relacji dyplomatycznych.


Zadaniem konkursowym jest stworzenie logo, które będzie symbolizowało przyjacielską i partnerską relację łączącą Polskę i Malezję, opartą na wzajemnym szacunku oraz zrozumieniu. Powinno ono nawiązywać do symboli/kolorystyki flag obu krajów, obowiązkowym elementem jest liczba 50. Organizatorem konkursu jest Ambasada RP w Malezji.

Zgłoszenie
Pracę konkursową należy przesłać na adres e-mail kualalumpur.amb.sekretariat@msz.gov.pl w postaci pliku cyfrowego PNG. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 projektów graficznych.

Uczestnicy
Do konkursu mogą zgłaszać się pełnoletni obywatele Polski i Malezji.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma 1000 euro.

Więcej informacji


#design #projektowanie #malezja