Granty -

Program szkoleniowy dla menadżerów w Japonii (ETP)


Dwunastomiesięczny program szkoleniowy dla młodych menadżerów z UE w Japonii. Obejmuje szkolenie z japońskiej kultury biznesu, języka i sposobu prowadzenia interesów.

Cel

Program szkoleniowy dla menadżerów w Japonii. Trwa 12 miesięcy i składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich ma miejsce w Europie, drugi w Japonii. Dzięki uczestnictwu w programie europejscy menadżerowie uczą się porozumiewać z partnerami z Japonii i poznają ich kulturę, dzięki czemu łatwiej jest im prowadzić interesy na rynku japońskim. Program przeznaczony jest dla młodej generacji prężnych menadżerów, którzy pragną poszerzyć swoje horyzonty i zwiększyć szanse swoich firm na rynku japońskim.

Program składa się z:

  • Trzymiesięcznych wykładów z zakresu japońskiej kultury biznesu i komunikacji połączonych z intensywnym kursem językowym. Szkolenie odbywa się w Paryżu, Londynie i Mediolanie i jest uzupełniane poprzez intensywną naukę własną z użyciem sprzętu komputerowego.
  • Sześciomiesięcznego kursu językowego na poziomie zaawansowanym uzupełnianego przez szkolenie z zakresu kultury biznesu. Szkolenie odbywa się w Tokio.
  • Trzymiesięcznego stażu w jednej z japońskich firm, uzupełnianego przez dalsze szkolenie językowe.
Europejski moduł wstępny

Jest zaprojektowany jako zapoznanie uczestnika z japońskim językiem, kulturą i biznesem. Zajęcia odbywają się w języku angielskim w czołowych europejskich uniwersytetach (Sciences Po w Paryżu, SOAS w Londynie, SDA Bocconi w Mediolanie) w formie regularnych, intensywnych seminariów uzupełnianych przez intensywną naukę własną z użyciem sprzętu komputerowego.

Japoński moduł intensywny

· Po zakończeniu modułu europejskiego uczestnicy będą kontynuowali pełnowymiarowe intensywne szkolenie w języku angielskim na Uniwersytecie Waseda w Japonii
· Uczestnicy programu uzyskają średnio zaawansowany poziom znajomości języka (konwersacja, czytanie i pisanie w zakresie sytuacji biznesowych) oraz poznają specyficznej natury i systemu zarządzania, gospodarki i kultury biznesu w Japonii.
· Ponadto program oferuje uczestnikom trzymiesięczne szkolenie w japońskiej firmie, co pozwoli im na uzyskanie z pierwszej ręki doświadczeń dotyczących procesu podejmowania decyzji oraz biznesowych praktyk japońskich firm.

Minimalne wymagania dla kandydatów:

· obywatelstwo jednego z 28 krajów Unii Europejskiej
· wyższe wykształcenie lub trzy lata zawodowego doświadczenia na kierowniczym stanowisku albo co najmniej dwa lata studiów wyższych i pięć lat zawodowego doświadczenia na kierowniczym stanowisku
· zatrudnienie w macierzystej firmie sponsorującej co najmniej od roku
· biegła znajomość języka angielskiego
· kandydat nie uczestniczył dotychczas w tym programie

Minimalne wymagania dla firm sponsorujących:

  • firma europejska z główną siedzibą w Europie, z europejską tożsamością, europejskimi towarami i usługami
  • zatrudnianie minimum 5 pracowników lub uzyskiwanie minimum 500 tys. euro obrotów rocznie
  • zobowiązanie do utrzymywania więzi zatrudnieniowej z uczestnikiem podczas trwania programu
  • zobowiązanie do finansowego wsparcia kandydatów zabezpieczającego koszty utrzymania podczas trwania całego programu
Wsparcie UE:

· szkolenie jest w całości finansowane przez Komisję Europejską
· uczestnicy otrzymają stypendium Komisji Europejskiej w wysokości 26400 tysięcy euro na cały program.
· macierzysta firma sponsorująca jest obowiązana utrzymywać etatową więź ze swoim kandydatem podczas całego programu oraz przekazywać uzupełniający wkład w koszty utrzymania swojego kandydata

Jak składać wnioski:

  • Kandydaci nie aplikują samodzielnie - składają wnioski wraz z ich macierzystymi firmami sponsorującymi, których są pracownikami.
  • Uczestnicy zostaną wybrani przez Komisję Europejską spośród kandydatów najlepiej spełniających minimum określonych wymogów.
Termin składania wniosków upłynął: 15 maja 2014 r.

O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Program rozpocznie się w listopadzie 2014 r., a zakończy w listopadzie 2015 r.

Więcej informacji można uzyskać w biurze koordynującym: warsawoffice@euetp.eu

Informacji o programie udzielają:
-
Krajowa Izba Gospodarcza, tel/faks: (22) 630 96 60
- Dolnośląska Izba Gospodarcza, tel. (71) 344 78 25, faks: 343 45 97