FameLab. Talking science. Międzynarodowy konkurs dla popularyzatorów nauki


Międzynarodowy konkurs komunikacji naukowej skierowany do badaczy i popularyzatorów nauki. Polską edycję konkursu organizuje Centrum Nauki Kopernik

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które pasjonują się i chcą popularyzować naukę i/lub w ciekawy sposób opowiedzieć o swojej pracy badawczej (nie musi być ona jednak tematem wystąpienia).

Przebieg konkursu i kryteria oceny
– Jury spośród zgłoszeń wyłoni uczestników półfinału, których zadaniem będzie krótkie, 3-minutowe wystąpienie.
– Półfinał konkursu 7 marca (wystąpienia). 
– 27–29 marca odbędzie się szkolenie MasterClass z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.
– Finał krajowy odbędzie się 16 maja.
– Międzynarodowe półfinały oraz finał odbędą się 2 – 7 czerwca w Cheltenham w Wielkiej Brytanii.

Kto może aplikować
Osoby, które ukończyły 23 lata: studenci II stopnia lub minimum 4. roku studiów jednolitych magisterskich, studenci studiów III stopnia, doktorzy, profesorowie, zajmujący się na co dzień takimi obszarami jak: nauki przyrodnicze, ścisłe, techniczne, rolnicze i medyczne.

Nagrody

  • I miejsce: 12 tys. zł
  • II miejsce: 6 tys. zł
  • III miejsce: 3 tys. zł
  • Nagroda publiczności, ufundowana przez British Council: voucher na usługi językowe (kurs, egzamin językowy lub korekta tekstu)
  • Nagroda specjalna przyznana przez Fundację Kościuszkowską: promesa gwarantująca 3-miesięczne stypendium naukowe w USA w wysokości 9000 USD

Dodatkowo, osoba, która zajmie I miejsce weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International w Cheltenham w Wielkiej Brytanii, podczas Cheltenham Science Festival.

Więcej informacji

#konkursy #przedsiębiorczość, #technologie #badania #studenci